Dostawa

EliSpot – Wysyłka
Materiał do badań EliSpot można w prosty sposób wysłać do CM Wielkoszyński.
Nie musisz iść do laboratorium. 

Wystarczy, że uprawniona osoba (np. pielęgniarka) pobierze krew. W tym samym dniu kurier medyczny odbierze od Ciebie przesyłkę i następnego dnia dostarczy do nas.

⚠ Jedna osoba może wykupić w jednym zamówieniu maksymalnie jeden panel badań (min.1 badanie-max.16 badań).

Jak skorzystać z usług kuriera?

Po zakupieniu badania EliSpot i jego opłaceniu, na podany adres wysyłamy Pacjentowi Mobilny Zestaw EliSpot wraz z instrukcją dla Pacjenta i Personelu Medycznego. Po pobraniu krwi, materiał należy zapakować w Mobilny Zestaw EliSpot zgodnie z instrukcją.

Kurier medyczny odbiera przesyłkę od poniedziałku do czwartku.

Jeżeli CM Wielkoszyński ma umówić kuriera:

☎ W dniu poprzedzającym wysyłkę prosimy koniecznie o kontakt pod numerem telefonu:
506 112 819 lub 730 300 665 w celu umówienia kuriera.

🖨 Przed wizytą kuriera należy wydrukować list przewozowy otrzymany drogą mailową z Centrum Medycznego Wielkoszyński.

📩 List przewozowy wraz z Zestawem należy przekazać kurierowi.

⚠ WAŻNE: Jeśli nie uda się pobrać krwi, prosimy o pilny kontakt z rejestracją w celu odwołania kuriera. 

Materiał do badania prosimy odesłać w Mobilnym Zestawie EliSpot na adres:

Centrum Medyczne Wielkoszyński

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

41-300 Dąbrowa Górnicza

Usługi kuriera medycznego świadczy zewnętrzna firma TNT, która odpowiada za materiał do momentu odebrania przesyłki przez pracownika Centrum.

KKI, Panel – wysyłka
Warto zapytać, czy w lokalnym laboratorium jest możliwość pobrania surowicy do badań. Zazwyczaj nie stanowi to problemu w przypadku małych laboratoriów oraz laboratoriów sieciowych.

Krew pobieramy na tzw. skrzep (tak jak na badania biochemiczne). Po odwirowaniu surowicy i umieszczeniu jej w czystej probówce, wysyłamy materiał do centrum. Do wykonania większości badań wystarczy ok. 1-1,5 mililitra surowicy.

Procedura pobrania u wysyłki materiału:

Istnieje możliwość samodzielnego przesłania materiału do badań diagnostycznych.

Proszę dowiedzieć się czy jest w Pana/Pani okolicy laboratorium, które wykona usługę pobrania i odwirowania surowicy.

Przebieg pobrania (dla laboratorium) i procedura wysyłki próbki:

Po zdezynfekowaniu skóry, pobrać 6-10 ml krwi żylnej. Opisać probówkę imieniem i nazwiskiem pacjenta.
Pozostawić krew na 30-60 minut do skrzepnięcia i odwirować (np. 10 min. przy 3-4 000 RPM).
Przelać surowicę (ok. 3 ml) do czystej i opisanej imieniem, nazwiskiem, nr PESEL pacjenta oraz datą pobrania materiału probówki.
Dobrze zamknąć probówkę i opakować ją zgodnie z niżej opisaną procedurą.
W przesyłce proszę umieścić również informację o badaniach, jakie mają być wykonane (link do formularza zlecenia badań).
Wysłać pocztą kurierską na adres:
Centrum Medyczne WIELKOSZYŃSKI

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

41-300 Dąbrowa Górnicza

Czas oczekiwania na wynik badania: do 10 dni roboczych.

Jak skorzystać z usług kuriera?
Kurier odbiera przesyłkę od poniedziałku do czwartku.

W przypadku badań za kwotę co najmniej 600zł, zapewniamy bezpłatny odbiór materiału przez kuriera medycznego firmy TNT.

W przypadku badań za kwotę poniżej 600zł, usługa kuriera jest dodatkowo płatna. Koszt tej usługi to 40zł.

Jeżeli chcą Państwo wysłać materiał za pośrednictwem kuriera umówionego przez nasze centrum: 2 dni przed planowaną wysyłką materiału do badań prosimy o wpłatę należności za badania (i ew. za usługę kurierską) na rachunek bankowy
I w dniu poprzedzającym wysyłkę prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506 112 819 lub 730 300 665 w celu umówienia kuriera.
Aby uniknąć problemów z transportem przesyłki, przedstawiamy wymogi dotyczące sposobu pakowania próbek biologicznych.

Opakowanie powinno składać się z trzech elementów:

opakowanie pierwotne (probówka z surowicą), które należy umieścić w opakowaniu pośrednim, w sposób uniemożliwiający zniszczenie zawartości w warunkach transportu,
opakowanie pośrednie (plastikowe pudełko), które powinno być szczelne, wodoodporne i zawierać materiał o właściwościach chłonących (może to być np. wata, lignina lub papierowe ręczniki itp.), do pudełka w okresie letnim należy włożyć również ochłodzony w lodówce (nie zamrożony!) wkład chłodzący (żelowy bądź plastikowy) aby zapewnić właściwą temperaturę transportu surowicy.
opakowanie zewnętrzne (karton lub koperta „bąbelkowa”), w którym należy umieścić opakowaną probówkę i wypełniony formularz zlecenia badań.
Opakowanie zewnętrzne należy okleić naklejką handlingową UN3373 – znak o kształcie kwadratu ustawionego pod kątem 45° (kształt diamentu), o minimalnych wymiarach 50 mm x 50 mm, zawierający tekst UN3373 (link do pobrania naklejki handlingowej UN3373 i innych, które mogą być pomocne).

Usługi kuriera medycznego świadczy zewnętrzna firma TNT, która odpowiada za materiał do momentu odebrania przesyłki przez pracownika Centrum.